top of page
Parking Lot

POGOJI IN CENIK

Rešujemo vaše težave z premagovanjem višine

Anchor 1

NAJEM VOZILA

- Vozilo se prevzame na parkirišču, Drenikova 35, 1000 Ljubljana ali se po predhodnem dogovoru dostavi na želeno lokacijo.

 

- Najemojemalec sme prevzeti delovno avto košaro le s podpisom pogodbe, s katero potrjuje, da je seznanjen z vsemi varnostnimi navodili in opozorili, kakor tudi z navodili o delovanju stroja.

- Najemojemalec mora poskrbeti in odstraniti vse osebe z delovišča, ki ne bodo upoštevale varnostnih navodil. V primeru, da bo s strojem upravljala tretja oseba, jo mora seznaniti z vsemi potrebnimi  varnostnimi navodili in navodili o delovanju stroja.

- Po zakonu je za delo z dvižno avto košaro obvezna uporaba brezhibne osebne varovalne opreme (varnostni pas, čelada, rokavice) in opravljeno usposabljanje za varno delo na višini.

- Najemojemalec najame dvižno košaro na lastno odgovornost. Upoštevati mora vse zakonske predpise. Za kršenje in neupoštevanje zakonskih predpisov podjetje Voming d.o.o. (najemodajalec) ne prevzema odgovornosti.

2.png

POOBLAŠČEN VOZNIK

 • Vozilo sme voziti samo najemnik oz. voznik, čigar ime je zapisano v najemni pogodbi
​A
 • Pogoj za najem avto košare je veljavno vozniško dovoljenje B kategorije
 
 • Če je najemnik avto košare pravna oseba, je ta zavezana posredovati podatke vseh voznikov avto košare najemodajalcu Voming d.o.o.

STANJE VOZILA

 • Izjava o stanju vozila je sestavni del najemne pogodbe.
 
 • V primeru, da bi najemnik še pred prvo uporabo vozila opazil neoznačeno poškodbo, mora le-to nemudoma sporočiti najemodajalcu. Če tega ne stori, se šteje, da je bilo vozilo najeto v takem stanju, kot je navedeno na izjavi o stanju vozila.
 
 • Naknadnih izjav oz. pritožb najemodajalec ne more sprejeti kot utemeljenih.
 
 • Vozilo mora biti vrnjeno v enakem stanju kot je bilo ob izdaji. Stroški popravil, ki jih povzroči najemnik s slabim ravnanjem, bodo všteti v stroške najema.
Anchor 2

VRAČILO VOZILA

 • Najemnik je dolžan po preteku najemnega obdobja vrniti vozilo podjetju Voming d.o.o. na naslov Drenikova 35, 1000 Ljubljana, kjer je bilo vozilo prevzeto, razen, če je bilo dogovorjeno drugače.

 

 • Naročnik se zavezuje, da bo opremo vrnil nepoškodovano in v brezhibnem stanju.

 

 • V kolikor se izposojena oprema vrne umazana, se čiščenje obračuna po veljavnem ceniku podjetja Voming d.o.o.

 

 • Naročnik je dolžan vrniti opremo s tako količino goriva, kot jo je prejel. V nasprotnem primeru je dolžan plačati stroške dolivanja goriva: 8 ,00 € +  DDV (9,76 € z DDV) ter gorivo po veljavnih cenah.

CENIK NAJEMA
 
Akcija od petka od 16:00 pa do ponedeljka do 8:00 samo 200.00 eur + DDV (244.00 z DDV)
   
 •  1 ura: 30,00 € + DDV (36,60€ z DDV) Minimalni najem 4 ure

 

 • 1 dan: 150,00 € + DDV (158,60 z DDV)

 

 • Večkratni najem: Po dogovoru

 

 • Najem 5 ali več dni skupaj: 110,00 € + DDV / dan (134,20 € z DDV)

 

 • Najem operaterja: 50,00 € + DDV / 1h ( 61€ z DDV)

 

 • Dostava na želeno lokacijo / Odvoz z lokacije: 1€ + DDV / 1km (1,22€ z DDV)

 

 • Vikend najem 200,00 € + DDV (244 € z DDV)

 

 • Cena dizelskega goriva se obračuna po veljavnem ceniku PETROLA na dan vrnitve.

 

 • Poraba vozila je cca 11l / 100 km, V obratovanju cca 2,5l – 1h

 

 • V cenah je obračunan 22% DDV.

Za vse informacije smo vam na voljo: 041 645 285

ZA VSA DODATNA VPRAŠANJA SMO VAM NA VOLJO NA ŠTEVILKI:

tel: 041 645-285

bottom of page